Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i webinar, som Kræftens Bekæmpelse afholder om arv.

Denne privatlivspolitik gælder for de personoplysninger, du afgiver for at kunne deltage i webinar, som Kræftens Bekæmpelse afholder om arv.

Privatlivspolitikken fastlægger retningslinjerne for Kræftens Bekæmpelses måde at behandle dine personoplysninger på ved din deltagelse i webinar om arv og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø, VCVR. 55 62 90 13, er dataansvarlig for de personoplysninger, du afgiver for at kunne deltage webinaret.

Oplysninger, som vi indsamler og behandler
Vi indsamler følgende typer af personoplysninger om dig, når du tilmelder dig webinar om arv:

- Navn
- E-mail
- eventuelle korrespondancer

Hvor får vi dine oplysninger fra
Vi indsamler dine personoplysninger fra dig

Formål med indsamlingen og behandlingen
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne registrere din tilmelding og fremsende deltagerlink til webinaret, samt besvare eventuelle spørgsmål du stiller under webinaret.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne administrere din tilmelding til webinaret (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Derudover behandler vi dine personoplysninger, i forbindelse med vores legitime interesse i, at Kræftens Bekæmpelse kan besvare eventuelle spørgsmål du stiller under webinaret (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi bruger databehandlere
Vi anvender databehandlere i forbindelse med afholdelse af webinar om arv.

Varighed for behandlingen af dine oplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger i op til en måned efter webinaret er afholdt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du har spørgsmål eller vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på medlem@cancer.dk.

Dine rettigheder omfatter følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
    Anmod om at få indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort. 
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
    Anmod om at få slettet dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger: Du har altid denne ret til indsigelse, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden

Kontaktoplysninger
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø, CVR. 55 62 90 13 som er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med deltagelse i webinarer, som Kræftens Bekæmpelse afholder om arv. Du kan kontakte Kræftens Bekæmpelse på e-mail: info@cancer.dk eller på tlf.:35 25 75 00 eller kontakte Kræftens Bekæmpelses databeskyttelses rådgiver på e-mail: dpo@cancer.dk.

Klagemulighed
Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00 dt@datatilsynet.dk