Kan jeg ændre i mit testamente?

Svar:

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit testamente. Det er vores anbefaling, at du indimellem overvejer, om dit testamente stadig afspejler dine ønsker. Det kan også være, at din livssituation ændrer sig, så dit testamente skal ændres. 

Hvis du ønsker at ændre eller tilbagekalde testamentet i sin helhed, sker det på samme måde, som når du opretter et testamente. 

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være nogle begrænsninger, hvis du vil ændre et testamente, du har oprettet sammen med din ægtefælle eller partner. Det kan derfor være en god ide at tage stilling til i det fælles testamente, om længstlevende ægtefælle/partner skal kunne ændre testamentet, når den første ægtefælle/partner er død.

Tilbage til 'Spørgsmål og svar'

Få gode råd om arv og testamente

Bestil eller download vores gratis arveguide og få gode råd til, hvordan du opretter testamente og hvad du skal være opmærksom på. Du kan også læse om arveloven og se eksempler på, hvordan arven fordeles med og uden testamente.

En guide du kan bruge uanset om du ønsker at betænke Kræftens Bekæmpelse i dit testamente.