Hvad er tvangsarv, og hvem er mine tvangsarvinger?

Svar:

Tvangsarv er den del af din formue, som dine arvinger har krav på at arve, og som du ikke kan give til andre ved et testamente.

Dine tvangsarvinger er, efter arveloven, din ægtefælle, dine børn og dine børns efterkommere (dvs. børnebørn, oldebørn osv.).

Tvangsarven udgør 25 pct. af din formue.

Er du gift eller har børn, kan du altså frit disponere over 75 pct.af din formue i et testamente.

Er du hverken gift eller har børn, kan du frit disponere over hele din formue i et testamente.

Arveloven opdeler arvinger i 3 arveklasser.
Arvinger i 1. arveklasse er tvangsarvinger, hvorimod arvinger i 2. og 3. arveklasse er ikke tvangsarvinger. Læs mere om arveklasserne her

Tilbage til 'Spørgsmål og svar'

Få gode råd om arv og testamente

Få arveguiden og bliv klogere på, hvordan du opretter testamente og hvad du skal være opmærksom på. Du kan også læse om arveloven og se eksempler på, hvordan arven fordeles med og uden testamente.

En guide du kan bruge uanset om du ønsker at betænke Kræftens Bekæmpelse i dit testamente.